ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Μεγαλύτερη Πράξη του Θείου Ελέους στους Έσχατους Καιρούς

Σταυροφορία της Προσευχής (3) – Απελευθέρωση του κόσμου από το φόβο

Μήνυμα 256 της σειράς: Προειδοποίηση

Δόθηκε το Σάββατο 19 Νοεμβρίου του 2011, στις 19:00

 

Πολυαγαπημένη κόρη ΜΟΥ, σας παρέχω τώρα την προσευχή για την απελευθέρωση του κόσμου από το φόβο.

«Ο Κύριε μου Ιησού Χριστέ, ΣΕ ικετεύω να απελευθερώσεις τον κόσμο από το φόβο, που απομακρύνει τις ψυχές από τη στοργική Καρδιά ΣΟΥ.

Προσεύχομαι ότι οι ψυχές, οι οποίες θα βιώσουν το πραγματικό φόβο κατά τη διάρκεια της Προειδοποίησης, θα σταματήσουν και θα επιτρέψουν στο Έλεός ΣΟΥ να πλημμυρίσει τις ψυχές τους, ώστε να μπορούν να ΣΕ αγαπούν όπως θα έπρεπε.»

Ο Στοργικός Σωτήρας σας

Ιησούς Χριστός

19/11/2011 Posted by | Σταυροφορία της Προσευχής | Możliwość komentowania Σταυροφορία της Προσευχής (3) – Απελευθέρωση του κόσμου από το φόβο została wyłączona