ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Μεγαλύτερη Πράξη του Θείου Ελέους στους Έσχατους Καιρούς

Σταυροφορία της Προσευχής (4) – Ένωση όλων των οικογενειών

Μήνυμα 257 της σειράς: Προειδοποίηση

Δόθηκε την Κυριακή 20 Νοεμβρίου του 2011, στις 18:00

 

Κόρη ΜΟΥ, η προσευχή αυτή είναι σημαντική, επειδή θα βοηθήσει να κρατήσει τις οικογένειες μαζί, ώστε να μπορούν να παραμείνουν ως ένα στο Νέο ΜΟΥ Ουράνιο Παράδεισο στη Γη.

«Ιησού, ένωσε όλες τις οικογένειες κατά τη διάρκεια της Προειδοποίησης, έτσι ώστε να μπορούν να αποκτήσουν την Αιώνια Σωτηρία.
Προσεύχομαι να παραμείνουν όλες οι οικογένειες μαζί σε ενότητα μ’ ΕΣΕΝΑ, Ιησού, ώστε να μπορούν να κληρονομήσουν το Νέο ΣΟΥ Παράδεισο στη Γη.»

Ο Στοργικός Σωτήρας σας

Ο Λυτρωτής της ανθρωπότητας

Ιησούς Χριστός

20/11/2011 Posted by | Σταυροφορία της Προσευχής | Możliwość komentowania Σταυροφορία της Προσευχής (4) – Ένωση όλων των οικογενειών została wyłączona