ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Μεγαλύτερη Πράξη του Θείου Ελέους στους Έσχατους Καιρούς

Χωρίς την Πράξη του Ελέους ΜΟΥ τα έθνη θα κατέστρεφαν το ένα το άλλο. Σταυροφορία της Προσευχής (16) – Για την αποδοχή των χάρων, που θα προσφέρονται κατά την Προειδοποίηση

Μήνυμα 299 της σειράς: Προειδοποίηση

Δόθηκε το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου του 2011, στις 12:00

Απόσπασμα προσωπικού Μηνύματος, που αποκαλύφθηκε στη Μαρία του Θείου Ελέους, που περιλαμβάνει την 16η Σταυροφορία της Προσευχής για τους ανθρώπους να αποδεχθούν τις χάρες, που θα δοθούν σ’ αυτούς από τον Ιησού κατά τη διάρκεια της Προειδοποίησης και μια θπόσχεση, ότι θα διακηρύξουν το πιο Άγιο Λόγο ΤΟΥ στον κόσμο.

Κόρη ΜΟΥ, η Προειδοποίηση θα αποδείξει σε όλους την αυθεντικότητα αυτών των Ιερών Μηνυμάτων ΜΟΥ προς τον κόσμο. Δεν πρέπει ποτέ να αμφιβάλετε σ’ αυτά. Κανένα από αυτά δεν έχει μολυνθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Ετοιμάστε για την Προειδοποίηση και πείτε στις οικογένειές σας και τα παιδιά, για να λένε μια σύντομη προσευχή ζητώντας τη συγχώρεση για τις αμαρτίες τους.

Θα σας δώσω τώρα μια ειδική Προσευχή της Σταυροφορίας για τον κόσμο, για να βοηθήσω τις ψυχές να παραμείνουν δυνατές κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Πράξη του Ελέους, που προσφέρω τώρα στον κόσμο.

 

«Ω Ιησού μου, κράτησέ με δυνατό κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας του Μεγάλου Ελέους ΣΟΥ.
Δώσε μου τις χάρες, που χρειάζονται για να γίνω μικρός στα Μάτια ΣΟΥ.
Άνοιξε τα μάτια μου για την Αλήθεια της Υπόσχεσής ΣΟΥ για την Αιώνια Σωτηρία.
Συγχώρησε μου τις αμαρτίες μου και δείξε μου την Αγάπη ΣΟΥ και το Χέρι της Φιλίας.
Δέξου με στην αγκαλιά της Αγίας Οικογένειας, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι να γίνουμε και πάλι Ένα.
ΣΕ αγαπώ Ιησού και υπόσχομαι, ότι από σήμερα και στο εξής θα διακηρύξω το Άγιο Λόγο ΣΟΥ
χωρίς φόβο στην καρδιά μου και με την αγνότητα της ψυχής, στους αιώνες των αιώνων, Αμήν.»

Ποτέ μην φοβάστε αυτή τη Μεγάλη Πράξη του Ελέους ΜΟΥ, που πρέπει να λάβει χώρα ή τα έθνη θα κατέστρεφαν το ένα το άλλο.

Το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας θα μετανοήσει, αλλά η μάχη για τις ψυχές θα αυξάνεται.

Ο Αγαπημένος Ιησούς σας
Ο Λυτρωτής όλης της ανθρωπότητας

31/12/2011 Posted by | Uncategorized | Możliwość komentowania Χωρίς την Πράξη του Ελέους ΜΟΥ τα έθνη θα κατέστρεφαν το ένα το άλλο. Σταυροφορία της Προσευχής (16) – Για την αποδοχή των χάρων, που θα προσφέρονται κατά την Προειδοποίηση została wyłączona