ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Μεγαλύτερη Πράξη του Θείου Ελέους στους Έσχατους Καιρούς

Σταυροφορία της Προσευχής (48) – Προσευχή για τη Χάρη της διακήρυξης της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού

«Ω, Ιησού μου, Δώσε μου τη Χάρη της διακήρυξης του Ιερού Λόγου ΣΟΥ Σε όλη την ανθρωπότητα, έτσι ώστε οι ψυχές να μπορούν να σωθούν. Χύσε το Άγιο Πνεύμα ΣΟΥ πάνω μου, τον ταπεινό υπηρέτη ΣΟΥ, Έτσι ώστε ο Ιερός Λόγος ΣΟΥ να μπορεί να ακουστεί και να γίνει δεκτό, Ειδικά από αυτές τις ψυχές, που έχουν περισσότερη ανάγκη του Ελέους ΣΟΥ. Βοήθησέ με να τιμήσω πάντα την Ιερή Θέλησή ΣΟΥ και ποτέ να μην προσβάλλω ή Καταδικάζω όσους απορρίπτουν το Χέρι του Ελέους ΣΟΥ. Αμήν.»

Ο αγαπημένος σας Ιησούς

22/04/2012 - Posted by | Σταυροφορία της Προσευχής

Sorry, the comment form is closed at this time.

<span>%d</span> blogerów lubi to: