ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Μεγαλύτερη Πράξη του Θείου Ελέους στους Έσχατους Καιρούς

Βοηθήστε ΜΕ να προετοιμάσω τον κόσμο για τη Δευτέρα Παρουσία ΜΟΥ

Μήνυμα 409 της σειράς: Προειδοποίηση

Δόθηκε την Κυριακή 22 Απριλίου του 2012, στις 15:30

Πολυαγαπημένη κόρη ΜΟΥ, η ανθρωπότητα πρέπει να γνωρίζει ότι η ώρα για ΜΕΝΑ να παρουσιαστώ στο δύσπιστο κόσμο δεν απέχει πολύ.

Όλα τα παιδιά του Θεού, που είναι ευσεβείς πιστοί πρέπει τώρα, από την πίστη τους σε ΜΕΝΑ, τον αγαπημένο τους Ιησού, να ΜΕ βοηθήσουν να προετοιμάσω τον κόσμο για τη Δευτέρα Παρουσία ΜΟΥ.

Τόσος πολύς χρόνος έχει ήδη χορηγηθεί για την προσέλκυση των ψυχών για να επιστρέψουν στην Ιερή Καρδιά ΜΟΥ
.

Αυτό ήταν σημαντικό, διότι χωρίς αυτόν τον καιρό πολύ λίγες ψυχές θα ήταν σε θέση να εισέλθουν στο Νέο ΜΟΥ Παράδεισο
.

Προτρέπω όλους, στο Άγιο Όνομά ΜΟΥ, να ΜΟΥ επιτρέψετε να σας καθοδηγήσω για να σας βοηθήσω να διακηρύξετε την Αλήθεια των Διδασκαλιών ΜΟΥ σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Κηρύξτε πρώτα τις απλές Διδασκαλίες ΜΟΥ.

Η αγάπη για τον πλησλιον αναμένεται από όλους εκείνους, που λένε ότι είναι οι πιστοί ΜΟΥ.

Μιλήστε μόνο για τη Δευτέρα Παρουσία ΜΟΥ.

Σ’ εκείνους που σας καταδικάζουν υπενθυμίστε ότι η υπόσχεσή ΜΟΥ να έρθω και πάλι για να κρίνω ζώντες και νεκρούς, πρόκειται να εκπληρωθεί κατά τη διάρκεια της ζωής αυτής της γενιάς.

Το Άγιο Πνεύμα ΜΟΥ θα πλημμυρίσει τις ψυχές εκείνων, στους οποίους θα  μεταδώσετε το Άγιο Λόγο ΜΟΥ.

Αλλά πρώτα πρέπει να ΜΟΥ ζητήσετε αυτό το ιδιαίτερο Χάρησμα. Πριν εγκρίνω να κάνετε αυτό το πιο ιερό έργο, σας καλώ να ΜΟΥ ζητήσετε αυτήν τη Χάρη λέγοντας τη Σταυροφορία της Προσευχής (48)

Σταυροφορία της Προσευχής (48) – Προσευχή για τη Χάρη της διακήρυξης της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού

«Ω, Ιησού μου,
Δώσε μου τη Χάρη της διακήρυξης του Ιερού Λόγου ΣΟΥ
Σε όλη την ανθρωπότητα, έτσι ώστε οι ψυχές να μπορούν να σωθούν.
Χύσε το Άγιο Πνεύμα ΣΟΥ πάνω μου, τον ταπεινό υπηρέτη ΣΟΥ,
Έτσι ώστε ο Ιερός Λόγος ΣΟΥ να μπορεί να ακουστεί και να γίνει δεκτό,
Ειδικά από αυτές τις ψυχές, που έχουν περισσότερη ανάγκη του Ελέους ΣΟΥ.
Βοήθησέ με να τιμήσω πάντα την Ιερή Θέλησή ΣΟΥ και ποτέ να μην προσβάλλω ή
Καταδικάζω όσους απορρίπτουν το Χέρι του Ελέους ΣΟΥ. Αμήν.»

Πηγαίνετε τώρα, στρατέ ΜΟΥ, επειδή σας έχει δοθεί η πανοπλία που χρειάζεστε για τη μετάνοια της ανθρωπότητας.

Στην Αποστολή σας θαι σας χλευάζουν, θα σας προσβάλλουν και θα σας αμφισβητούν.

Να ξέρετε πως όταν συμβαίνει αυτό, ππαγματικά θα είστε ένα παιδί του Θεού
.

Μην φοβάστε, γιατί θα σας δώσω τη δύναμη να ξεπεράσετε τέτοια εμπόδια.

Θα σας οδηγήσω σε όλη τη διαδρομή. Πηγαίνετε με ειρήνη και αγάπη.

Ο αγαπημένος σας Ιησούς

22/04/2012 - Posted by | Uncategorized

Sorry, the comment form is closed at this time.

<span>%d</span> blogerów lubi to: