ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Μεγαλύτερη Πράξη του Θείου Ελέους στους Έσχατους Καιρούς

Παναγία: Κλαίω με δάκρυα λύπης για τους ιερείς στην Καθολική Εκκλησία, οι οποίοι υποφέρουν τρομερά αυτόν τον καιρό

Μήνυμα 427 της σειράς: Προειδοποίηση

Δόθηκε την Πέμπτη 10 Μαϊου του 2012, στις 15:45

Παιδί Μου, ο ΥΙΟΣ Μου, ο Ιησούς Χριστός ετοιμάζει τώρα, πριν από την Προειδοποίηση, να σώσει όσο περισσότερα από τα παιδιά του Θεού γίνεται. Διότι μετά την Προειδοποίηση δε θα μείνει πολύς χρόνος πριν από την Ένδοξη Επιστροφή του ΥΙΟΥ Μου.

Κλαίω με δάκρυα λύπης για τους ιερείς στην Καθολική Εκκλησία, οι οποίοι υποφέρουν τρομερά αυτόν τον καιρό.

Αυτοί οι αγνοί, χαμένοι και η περιπλανωμένοι υπηρέτες βρέθηκαν στη μέση του χάους, από το οποίο δεν μπορούν να βγουν.

Λόγω των αμαρτιών των άλλων, υποφέρουν από το μαρτύριο βλέποντας πως η υποταγή στον αγαπημένο ΥΙΟ Μου ρίχνεται στην άκρη.

Αυτές τις αισχρές διαιρέσεις, προκαλούμενες από τις μασονικές ομάδες, είναι σκόπιμες. Οι αμαρτίες των ενόχων για εγκλήματα που προκαλούνται στις αθώες ψυχές χρησιμοποιούνται ως δικαιολογία για να αλλάξουν τους νόμους που σχετίζονται με την Εκκλησία.

Πολλοί παραπλανήθηκαν από μια ψευδή αίσθηση της αφοσίωσης για τα παιδιά του Θεού.

Πόσο υποφέρω όταν βλέπω τα τείχη της Καθολικής Εκκλησίας να αποσυναρμολογούνται τούβλο πίσω από το τούβλο, για να δημιουργηθεί χώρος για την νέα εκκλησία.

Η νέα εκκλησία, η οποία θα εμφανιστεί σύντομα, δε θα είναι αποδεκτή για το ΥΙΟ Μου.

Σε αντικατάσταση θα καταργηθεί η Παρουσία της Θείας Ευχαριστίας και ο ΥΙΟΣ Μου θα υποστεί τον πόνο της Σταύρωσής ΤΟΥ για άλλη μια φορά
.

Η Θυσία που έκανε, για να δώσει στον κόσμο αυτό το Δώρο, σύντομα θα αγνοηθεί και να απορριφθεί.

Ενώ εκείνοι, αυτή η νέα εκκλησία, δε θα πουν στα παιδιά του Θεού ότι η Ευχαριστία είναι η πραγματική Παρουσία του Ιησού, του ΥΙΟΥ Μου.

Θα δημιουργήσουν μια νέα ερμηνεία της Θείας Ευχαριστίας και θα απραλείπουν να καλούν την Παρουσία του ΥΙΟΥ Μου. Η Τροφή της Ζωής θα πεθάνει.

Τα παιδιά του Θεού δε θα τροφοδοτούνται με το αληθινό Σώμα και Αίμα του ΥΙΟΥ Μου.

Οι ψυχές τους θα γίνουν άγονες, άνευ Παρουσία του ΥΙΟΥ Μου και τις Χάρες που δίνει σε όσους ΤΟΝ λαμβάνουν.

Από την πλευρά των ιερέων υπάρχει το καθήκον υπεράσπησης της Θείας Ευχαριστίας. Πρέπει να είναι δυνατοί και δεν πρέπει ποτέ να υποτιμούν τη σημασία αυτού του Πολύτιμου και Ιερού Δώρου.

Ο ΥΙΟΣ Μου αγαπάει την Καθολική Εκκλησία και ξέρει πώς υποφέρει τώρα. ΑΥΤΟΣ αισθάνεται τον πόνο Της.

Η Άμωμη Καρδιά Μου είναι σχίζεται στα δύο από τον πόνο, όταν βιώνω πώς αυτός ο Ιερός Ναός καταστρέφεται σκόπιμα.

Προσευχηθείτε, προσευχηθείτε, προσευχηθείτε στον Πατέρα στο Όνομα του Πολυαγαπημένου ΥΙΟΥ ΤΟΥ, για να δείξει Έλεος σ’ αυτούς στην Αγία Έδρα, που θέλουν να διαιρέσουν την Εκκλησία και σκορπίζουν τα παιδιά του Θεού στην άβυσσο της θλίψης.

Παρακαλώ να λέτε αυτή την Προσευχή της Σταυροφορίας (53), προσεύχοντας για την Καθολική Εκκλησία.

Σταυροφορία της Προσευχής (53) – Προσευχή για την Καθολική Εκκλησία

«Ω, Θεέ Πατέρα,
Στο Όνομα του Αγαπημένου ΥΙΟΥ ΣΟΥ
ΣΕ ικετεύω, δώσε τη δύναμη και τις απαραίτητες Χάρες,
Για να βοηθήσουν τους ιερείς να αντέξουν τη δίωξη που υπομένουν.

Βοήθησε τους να τηρούν την Αλήθεια των Διδασκαλιών
Του ΓΙΟΥ ΣΟΥ, του Ιησού Χριστού, και ποτέ να μην παραιτηθούν, μην αποδυναμωθούν ή μην υποκύψουν στις αναλήθειες σχετικά με την Ύπαρξη της Θείας Ευχαριστίας. Αμήν»

Η Στοργική Μητέρα σας, η Βασίλισσα της Γης

Μητέρα της Σωτηρίας

10/05/2012 - Posted by | Uncategorized

Sorry, the comment form is closed at this time.

<span>%d</span> blogerów lubi to: