ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Μεγαλύτερη Πράξη του Θείου Ελέους στους Έσχατους Καιρούς

Παναγία: Αγκαλιάστε, παιδιά, το Δώρο της Χάρης της Ασυλίας. Τιμήστε Αυτό, επειδή είναι ένα σπάνιο Δώρο από τον Ουρανό

Μήνυμα 536 της σειράς: Προειδοποίηση

Δόθηκε το Σάββατο 25 Αυγούστου του 2012, στις 12:00

Παιδί Μου, ο Ουρανός χαίρεται. Οι Χορωδίες των Αγγέλων τραγουδούν με πλήρη φωνή για τη Δόξα του Πατέρα Μου.

Το Ένδοξο Έλεός ΤΟΥ, που απονεμήθηκε από ΑΥΤΟΝ, μέσω της ειδικής Χάρης της Ασυλίας, έχει αναγνωριστεί με μεγάλη αγάπη και χαρά από όλους τους Αγγέλους και τους Αγίους στον Ουρανό.

Τα παιδία Μου, μέχρι στιγμής, δεν έχουν κατανοήσει τη σημασία αυτού του Μεγάλου Δώρου του Ελέους του Πατέρα, του Υψίστου Θεού.

Εσείς, παιδιά Μου, έχετε τώρα τη δυνατότητα να σώσετε τις άλλες, χαμένες ψυχές.

Αυτό σημαίνει ότι η δύναμη του πονηρού μπορεί να υπερνικηθεί με έναν τρόπο, που δεν ήταν δυνατόν μέχρι τώρα.

Ψέματα, απάτες και μίσος που ο πονηρός φυτεύει στα μυαλά των παιδιών του Θεού μπορεί να καταστούν άχρηστα αν οι προσευχές που δίνονται σε όσους αγαπούν τον ΥΙΟ Μου, θα παρουσιαστούν μπροστά στο Θρόνο του Πατέρα Μου.

Αγκαλιάστε το Δώρο της Χάρης της Ασυλίας, παιδιά.

Τιμήστε Αυτό, επειδή είναι ένα σπάνιο Δώρο από τον Ουρανό.

Σας αποδεικνύει την Αγάπη του Πατέρα σας για κάθε ένα από τα αγαπημένα παιδιά ΤΟΥ.

Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα θαύματα, που παρουσιάζεται σε όλα τα παιδιά του Θεού στους έσχατους καιρούς.

Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση στο κάλεσμά Μου.

Η Mαρία, η Βασίλισσα των Ουρανών

Η Μητέρα της Σωτηρίας

25/08/2012 Posted by | Uncategorized | Możliwość komentowania Παναγία: Αγκαλιάστε, παιδιά, το Δώρο της Χάρης της Ασυλίας. Τιμήστε Αυτό, επειδή είναι ένα σπάνιο Δώρο από τον Ουρανό została wyłączona