ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Μεγαλύτερη Πράξη του Θείου Ελέους στους Έσχατους Καιρούς

Το καλό ενάντια στο κακό είναι μια μάχη μεταξύ του Θεού, του Αιώνιου Πατέρα ΜΟΥ και του σατανά. Αυτό είναι τόσο απλό

Μήνυμα 540 της σειράς: Προειδοποίηση

Δόθηκε την Τετάρτη 29 Αυγούστου του 2012, στις 23:00

 

Πολυαγαπημένη κόρη ΜΟΥ, η μάχη αρχίζει τώρα.

Για κάθε επώδυνο νόμο, που ψηφίστηκε από τα έθνη, τα οποία αντιτίθενται στους Νόμους του Θεού, θα τα μαστιγώνουν οι δυνάμεις της τιμωρίας από το Χέρι του Πατέρα ΜΟΥ.

Κάθε κακή παράβαση που πραγματοποιείται αψηφώντας τους νόμους του Θεού θα τιμωρηθεί και τα έθνη θα υποφέρουν για τις αμαρτίες τους.

Ακριβώς όπως μεγάλο είναι το Έλεος του Θεού και θα καλύψει όσο το δυνατόν ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να σώσει τις ψυχές, έτσι, επίσης θα απελευθερωθεί η τιμωρία του Θεού για να σταματήσει η εξάπλωση του κακού.

Το καλό ενάντια στο κακό είναι η μάχη μεταξύ του Θεού, του Αιώνιου Πατέρα ΜΟΥ και του σατανά. Αυτό είναι τόσο απλό.

Όσοι ζουν σύμφωνα με τους Νόμους του Θεού, θα τους το ληφθεί υπόψη.

Εκείνοι, για τους οποίους προσεύχονται και προσφέρουν προσωπική θυσία ως εξιλέωση για τις αμαρτίες τους, θα αντιμετωπιστούν με επιείκεια.

Εκείνοι που αρνούνται να ακολουθήσουν το Θεό, παρά το ότι γνωρίζουν την Αλήθεια, και οι οποίοι μολύνουν άλλες ψυχές μέσω των κακών νόμων που καθορίζουν ανάμεσα στα έθνη τους, θα τιμωρηθούν.

Θα υπάρξουν πολλές καταιγίδες, πλημμύρες και σεισμοί.

Επειδή κάθε προσβολή εναντίον του Θεού θα συναντηθεί με ισχυρή αντίσταση, με τον καιρό η κάθαρση θα μπορεί και θα εκπληρωθεί.

Μην ξεχνάτε ποτέ ότι η αγάπη προς το Θεό πρέπει να προέρχεται από την καρδιά.

Αν αρνηθείτε το Λόγο του Θεού, θα υποφέρετε γι’ αυτό.

Η αγάπη για το Θεό πρέπει να είναι αγνή. Ο φόβος του Θεού είναι ένα φυσικό μέρος της σχέσης του μεγαλείου του Δημιουργού των πάντων και είναι ένα μέρος αυτής της αγάπης.

Ο σεβασμός για τους Νόμους του Θεού πρέπει να αποδεικνύεται.

Όταν υπάρχει έλλειψη αυτού του σεβασμού και όταν ο άνθρωπος αγνοεί τους Νόμους του Θεού, κάτι το οποίο διαφθείρει την ανθρωπότητα, η Οργή του Πατέρα ΜΟΥ θα ελευθερωθεί.

Ο Ιησούς σας

29/08/2012 Posted by | Uncategorized | Możliwość komentowania Το καλό ενάντια στο κακό είναι μια μάχη μεταξύ του Θεού, του Αιώνιου Πατέρα ΜΟΥ και του σατανά. Αυτό είναι τόσο απλό została wyłączona