ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Μεγαλύτερη Πράξη του Θείου Ελέους στους Έσχατους Καιρούς

Σταυροφορία της Προσευχής (135) – Για να υπερασπιστώ την Αλήθεια

Μητέρα της Σωτηρίας, Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου του 2014, στις 16:15

Επιθυμώ όπως όλοι οι ιερείς, οι οποίοι θα έχουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις θλιβερές δοκιμασίες, απαγγέλλουν αυτή την  Προσευχή Σταυροφορίας (135) – Για να υπερασπιστώ την Αλήθεια.  Όταν αυτοί οι καιροί αρχίσουν, θα πρέπει να είστε έτοιμοι για να συνεχίσετε να ασκείτε το Έργο του Θεού και να κουβαλάτε τον Σταυρό Του με ανθεκτικότητα και αξιοπρέπεια, για χάρη των δικών σας ψυχών και εκείνων όλων των παιδιών του Θεού.

Η Αγαπημένη σας Μητέρα

Η Μητέρα της Σωτηρίας

„Ω! Αγαπημένη Μητέρα της Σωτηρίας, βοήθησε με τη στιγμή ανάγκης μου. 

Προσευχήσου να είμαι ευλογημένος με τα Δώρα που χύνονται κάτω,  επάνω στην ανάξια ψυχή μου, δια μέσου της Εξουσίας του Αγίου Πνεύματος, για να υπερασπιστώ την Αλήθεια ανά πάσα στιγμή.  

Στήριξε με σε κάθε περίπτωση, όπου θα μου ζητηθεί να αρνηθώ την Αλήθεια, το Λόγο του Θεού, τα Άγια Μυστήρια και την Ύψιστη Θεία Ευχαριστία. 

Βοήθησέ με να χρησιμοποιήσω τις Χάρες που λαμβάνω για να παραμείνω σταθερά ενάντια στην κακία του σατανά και όλων αυτών των φτωχών ψυχών, που χρησιμοποιεί για να μολύνουν τον ΥΙΟ Σου, τον Ιησού Χριστό. 

Βοήθησέ με την ώρα ανάγκης μου.  Για χάρη των ψυχών, δώσε μου το κουράγιο να παρέχω τα Μυστήρια σε κάθε παιδί του Θεού, όταν ενδεχομένως μου απαγορευτεί να το πράττω από τους εχθρούς του Θεού.             

Αμήν”

06/02/2014 Posted by | Σταυροφορία της Προσευχής | Możliwość komentowania Σταυροφορία της Προσευχής (135) – Για να υπερασπιστώ την Αλήθεια została wyłączona