ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Μεγαλύτερη Πράξη του Θείου Ελέους στους Έσχατους Καιρούς

Μητέρα της Σωτηρίας: Ο ΥΙΟΣ Μου Μου έδωσε εντολή να φέρω αυτό το σημαντικό Μήνυμα στον κόσμο

Μήνυμα της σειράς: Προειδοποίηση

Δόθηκε το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου του 2013, στις 23:50

Παιδί Μου, ο ΥΙΟΣ Μου Μου έδωσε εντολή να φέρω αυτό το σημαντικό Μήνυμα στον κόσμο. Επιθυμεί να μάθουν όλοι εκείνοι, των οποίων οι οικογένειες και οι φίλοι απορρίπτουν το Θεό και τον Αγαπημένο ΥΙΟ Μου, τον Ιησού Χριστό, ότι θα τους βρέξει με τις Χάρες ΤΟΥ, όταν θα απαγγείλετε αυτή την ειδική Προσευχή Σταυροφορίας για αυτούς. Όταν θα λέτε αυτή την Προσευχή, θα δείξει στον καθέναν από αυτούς μεγάλη συμπόνια και θα τους απολυτρώσει και θα τους τραβήξει πίσω από το χείλος της ερήμωσης.

Σταυροφορία της Προσευχής (131): Προσευχή για το Έλεος

«Ω, αγαπητή μου Μητέρα της Σωτηρίας, παρακαλώ, ζήτησε από τον ΥΙΟ Σου, τον Ιησού Χριστό, να χαρίσει το Έλεος στους (εδώ αναφέρουμε τα ονόματα όλων…) κατά τη διάρκεια της Προειδοποίησης, καθώς και την Τελευταία Ημέρα, πριν έρθουν μπροστά στον ΥΙΟ Σου.

Παρακαλώ, να προσεύχεσαι να σωθεί ο καθένας από αυτούς και να απολαύσει τους καρπούς της αιώνιας Ζωής.

Προστάτευε τους κάθε μέρα και πάρε τους στον ΥΙΟ Σου για να βιώσουν την Παρουσία ΤΟΥ και να τους δοθεί ειρήνη του πνεύματος και μεγάλες Χάρες. Αμήν.»

Λόγω αυτής της Αποστολής ο ΥΙΟΣ Μου θα πλημμυρίσει με έκτακτες Χάρες τις ψυχές που έχουν ανάγκη από το Έλεός ΤΟΥ. Πάντα θα είναι τόσο γενναιόδωρος, αν οι ψυχές θα ζουν σύμφωνα με το Άγιο Λόγο ΤΟΥ και θα ΤΟΝ δεχτούν μέσα στις καρδιές τους.

Πηγαίνετε και να χαίρεστε, διότι αυτό είναι ένα από τα πιο εκπληκτικά Δώρα που ΑΥΤΟΣ δίνει σε όλους όσους ανταποκρίνονται σ’ αυτό το κάλεσμα από τον Ουρανό.

Η Αγαπημένη Μητέρα σας

Μητέρα της Σωτηρίας

28/12/2013 - Posted by | Uncategorized

Sorry, the comment form is closed at this time.

<span>%d</span> blogerów lubi to: