ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Μεγαλύτερη Πράξη του Θείου Ελέους στους Έσχατους Καιρούς

Δύο κλέφτες στο σταυρό

Μήνυμα 246 της σειράς: Προειδοποίηση

Δόθηκε την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου του 2011, στις 15:30

 

Πολυαγαπημένη κόρη ΜΟΥ, όταν πέθαινα στο Σταυρό, κοντά βρίσκονταν δύο κλέφτες, οι οποίοι επίσης την ίδια στιγμή σταυρώθηκαν.

Ο ένας ΜΟΥ ζήτησε να του συγχωρήσω τις αμαρτίες του και σώθηκε. Ο άλλος δεν το έκανε αυτό. Αντ’ αυτού, το αγνόησε. Το πείσμα του και η άρνηση να ζητήσει το Έλεός ΜΟΥ σήμαιναν πως δεν μπορούσε να σωθεί.

Το ίδιο θα συμβεί κατά τη διάρκεια της Προειδοποιήσης. Μερικά από τα παιδιά ΜΟΥ θα αναγνωρίσουν τις αμαρτίες τους και θα αποδεχθούν ότι ΜΕ προσέβαλαν. Με όλη την ταπεινότητα θα δεχτούν την τιμωρία τους και θα σωθούν. Αυτά θα μπουν στο νέο Παράδεισο στην ερχόμενη Εποχή της Ειρήνης.

Θα υπάρξουν και τέτοιοι, που δε θα αναγνωρίσουν τις αμαρτίες τους γι’ αυτό που είναι – βδέλυγμα στα Μάτια του Θεού, του Αιώνιου Πατέρα.

Θα δώσω σ’ αυτές τις ψυχές άφθονο χρόνο για να μετανοήσουν, τόσο βαθιύ είναι το Έλεός ΜΟΥ. Προσευχηθείτε να αναζητήσουν τη συγχώρεση, προκειμένου να μπορούν κι εκείνοι να σωθούν. Θέλω το Μεγάλο ΜΟΥ Δώρο του Ελέους να αγκαλιάσει όλα τα παιδιά ΜΟΥ. Θέλω να μπείτε όλοι σας στις πύλες του νέου Παράδεισου.

Προσευχηθείτε για να μαλακώσουν οι σκληρυμένες ψυχές και να δεχτούν το Χέρι ΜΟΥ. Προσευχηθείτε για να μάθουν πώς να γίνουν ταπεινοί στα Μάτια ΜΟΥ.

Ο Ιησούς σας

Ο Λυτρωτής της ανθρωπότητας

10/11/2011 - Posted by | Uncategorized

Sorry, the comment form is closed at this time.

<span>%d</span> blogerów lubi to: