ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Μεγαλύτερη Πράξη του Θείου Ελέους στους Έσχατους Καιρούς

Σταυροφορία της Προσευχής (9) – Προσφορά του πόνου ως δώρο

Μήνυμα 265 της σειράς: Προειδοποίηση

Δόθηκε τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου του 2011, στις 20:30

 

„Ω πιο Ιερή Καρδιά του Ιησού!

Δίδαξέ με να δέχομαι τις προσβολές στο Άγιο Όνομά ΣΟΥ, όταν διακηρύσσω το Λόγο ΣΟΥ με ταπεινή ευχαριστία.

Δίδαξέ με να καταλάβω πώς η ταπείνωση, ο πόνος και τα βάσανα με φέρνουν πιο κοντά στην Ιερή Καρδιά ΣΟΥ.

Επίτρεψέ μου να αποδεχτώ τέτοιες δοκιμασίες με αγάπη και γενναιοδωρία του πνεύματος, έτσι ώστε να μπορώ να τις παρουσιάσω ως δώρα τόσο πολύτιμα για ΣΕΝΑ, προκειμένου να σωθούν οι ψυχές.”

28/11/2011 - Posted by | Uncategorized

Sorry, the comment form is closed at this time.

<span>%d</span> blogerów lubi to: