ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Μεγαλύτερη Πράξη του Θείου Ελέους στους Έσχατους Καιρούς

Παναγία: Κανείς δε θα αποτρέψει το Βιβλίο της Αλήθειας να αποκαλυφθεί στον κόσμο

Μήνυμα 331 της σειράς: Προειδοποίηση

Δόθηκε την Τετάρτη 1 Φευρουαρίου του 2012, στις 20:15

 

Παιδί Μου, όταν εργάζεσαι για τον αγαπημένο ΥΙΟ Μου, τον Ιησού Χριστό, πρέπει να υπακούς όλη την ώρα.

Ποτέ μην αμφισβητείς το Άγιο Λόγο ΤΟΥ, επειδή ΑΥΤΟΣ λέει την Αλήθεια και μόνο την Αλήθεια.

Τόσα πολλά από τα παιδιά Μου από την αρχή αμφισβητούν τον κάθε Λόγο που λέει. Για κάθε έναν που υπακούει το  Άγιο Λόγο ΤΟΥ, που περιέχεται στο Βιβλίο του Πατέρα Μου, υπάρχει πάντα κάποιος άλλος που ερμηνεύει το Λόγο ΤΟΥ με διαφορετικό τρόπο.

Πρέπει να κάνεις όλα για όσα καλείσαι υπό την καθοδήγηση του ΥΙΟΥ ΜΟΥ. Ποτέ μην υποκύψεις σε όσους απαιτούν να προσαρμοστούν τα Λόγια ΤΟΥ στην ερμηνεία τους.

Παιδί Μου, δούλεψε τώρα γρήγορα για να δημοσιεύσεις τα Μηνύματα που δίνονται στον κόσμο από τον ΥΙΟ Μου για τη σωτηρία των αμαρτωλών, που έχουν χαθεί.

Ο ΥΙΟΣ Μου έχει έναν σκοπό και αυτός είναι να σώσει τις ψυχές.

Μη φοβάσαι, παιδί Μου, γιατί όλα όσα σας λέει ο ΥΙΟΣ Μου δεν είναι αντίθετο με τη διδασκαλία της Αγίας Εκκλησίας ΤΟΥ στη Γη.

Τα Δώρα ΤΟΥ για τα παιδιά Μου είναι πολύ ιδιαίτερα και δίνονται σ’ αυτούς τους έσχατους καιρούς για όλες τις ψυχές.

Τόσο γενναιόδωρος και φιλεύσπλαχνος είναι ο ΥΙΟΣ Μου, που θέλει να πλημμυρίσει τους αμαρτωλούς με ειδικές Χάρες για να εξασφαλίσει τη σωτηρία τους.

Όποιος προσπαθεί να σταματήσει τον ΥΙΟ Μου στην Αποστολή ΤΟΥ να προετοιμάσει τον κόσμο για τη Δευτέρα Παρουσία ΤΟΥ, θα σταματηθεί από το Χέρι του Αιώνιου Πατέρα Μου.

Το έργο αυτό, για να αποκαλυφθεί το Βιβλίο της Αλήθειας, όταν οι σφραγίδες έχουν σπάσει, είναι για τον Πατέρα Μου μία από τις πιο σημαντικές Αποστολές στη Γη.

Στον κόσμο έχει υποσχεθεί Αλήθεια σ’ αυτήν την εποχή.
Σε όλες τις ψυχές, πιστών και μη πιστών, πρέπει να ειπωθεί η Αλήθεια, επειδή απομακρύνθηκαν τόσο από την Εκκλησία, που πρέπει να τους δοθεί αυτή μ’ αυτόν τον τρόπο.

Όλοι οι Άγγελοι στάλθηκαν στη Γη για να προστατεύουν την ανθρωπότητα από τον απατεώνα και τα ψέματα, τα οποία εκείνος διαδίδει για την Αλήθεια της Αιώνιας Σωτηρίας.

Η ανθρωπότητα μπορεί να μη θέλει να ακούει την Αλήθεια και πολλά εμπόδια θα τοποθετούνται μπροστά σου, παιδί Μου, αλλά αυτό θα είναι άχρηστο.

Κανείς δε θα αποτρέψει το Βιβλίο της Αλήθειας να αποκαλυφθεί στον κόσμο, διότι αν προσπαθούσαν να το κάνουν αυτό, τότε η Δύναμη του Πατρέρα Μου θα απελευθερωθεί σαν φλόγες της φωτιάς που χύνονται από τους Ουρανούς.

Παιδί Μου, ποτέ μην αμφιβάλλεις σ’ αυτά τα Μηνύματα, όπως αυτά δίνονται σε σένα.

Ποτέ μην αλλάξεις ούτε μία λέξη για να ταιριάζουν σ’ αυτούς, που προσπαθούν να βελτιώνουν το Λόγο του Θεού.

Μπορεί να υπάρχει μόνο Ένας Διδάσκαλος και Αυτός είναι ο Θεός, στο Όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Πήγαινε τώρα με την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι.

Να θυμάσαι, ότι αυτά τα Μηνύματα από τον ΥΙΟ Μου είναι για όλα τα παιδιά του Θεού, όχι μόνο για την Καθολική Εκκλησία ΤΟΥ ή για τον εκλεκτό λαό ΤΟΥ – τους Εβραίους. Είναι για τον καθένα.

Κάθε ψυχή αγαπιέται εξίσου από τον Πατέρα Μου. Καμία ψυχή δε θεωρείται πιο σημαντική από τις άλλες.

Η Ουράνια Μητέρα σας
Η Μητέρα της Σωτηρίας

01/02/2012 - Posted by | Uncategorized

Sorry, the comment form is closed at this time.

<span>%d</span> blogerów lubi to: