ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Μεγαλύτερη Πράξη του Θείου Ελέους στους Έσχατους Καιρούς

Σταυροφορία της Προσευχής (36) – Βοήθησέ με να τιμάω τον Αληθινό Θεό

Δόθηκε την Τετάρτη 07 Μαρτίου του 2012, στις 15:40

Προσευχή, που δόθηκε στο Μήνυμα «Η πρώτη σφραγίδα είναι η αποστασία» για να βοηθήσει να ξεφύγει κανείς από τη Νέα Εποχή (New Age) και από άλλα αποκρυφικά προσανατολισμένα δόγματα.

Σε σας και σε όλους που συνειδητά θα αποσυρθούν από το βασιλιά του σκότους, θα δοθεί το δώρο της διάκρισης, αν ΜΟΥ ζητήσετε σ’ αυτήν τη Σταυροφορία της Προσευχής (36) – Βοήθησέ με να τιμάω τον Αληθινό Θεό

 

«Ω, Ιησού, βοήθησέ με, επειδή είμαι χαμένος και μπερδεμένος.
Δεν ξέρω την αλήθεια για τη ζωή μετά το θάνατο.
Συγχώρησέ με αν ΣΕ πρόσβαλα τιώντας ψεύτικους θεούς, που δεν είναι ο Αληθινός Θεός.
Σώσε με και βοήθησέ με να δω με σαφήνεια την Αλήθεια, και σώσε με από το σκοτάδι της ψυχής μου.
Βοήθησέ με να μπω στο Φως του Ελέους ΣΟΥ.
Αμήν.»

Ο Ιησούς σας

07/03/2012 - Posted by | Σταυροφορία της Προσευχής

Sorry, the comment form is closed at this time.

<span>%d</span> blogerów lubi to: