ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Μεγαλύτερη Πράξη του Θείου Ελέους στους Έσχατους Καιρούς

Σταυροφορία της Προσευχής (53) – Προσευχή για την Καθολική Εκκλησία

«Ω, Θεέ Πατέρα,
Στο Όνομα του Αγαπημένου ΥΙΟΥ ΣΟΥ
ΣΕ ικετεύω, δώσε τη δύναμη και τις απαραίτητες Χάρες,
Για να βοηθήσουν τους ιερείς να αντέξουν τη δίωξη που υπομένουν.

Βοήθησε τους να τηρούν την Αλήθεια των Διδασκαλιών
Του ΓΙΟΥ ΣΟΥ, του Ιησού Χριστού, και ποτέ να μην παραιτηθούν, μην αποδυναμωθούν ή μην υποκύψουν στις αναλήθειες σχετικά με την Ύπαρξη της Θείας Ευχαριστίας. Αμήν»

Η Στοργική Μητέρα σας, η Βασίλισσα της Γης

Μητέρα της Σωτηρίας

10/05/2012 - Posted by | Σταυροφορία της Προσευχής

Sorry, the comment form is closed at this time.

<span>%d</span> blogerów lubi to: