ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Μεγαλύτερη Πράξη του Θείου Ελέους στους Έσχατους Καιρούς

Παναγία: Αποκάλυψα αυτές τις φρικαλεότητες στα μικρά παιδιά, τη Mελανία και το Mάξιμιν στο Λα Σαλέτ (La Salette)

Μήνυμα 451 της σειράς: Προειδοποίηση

Δόθηκε το Σάββατο 02 Ιουνίου του 2012, στις 11:00

 

Παιδί Μου, είναι σημαντικό να προσεύχονται αυτόν τον καιρό όλοι όσοι αγαπούν τον ΥΙΟ Μου για τις Χάρες της δύναμης και της επιμονής.

Παιδιά, η γνώση που σας αποκαλύπτεται μέσα από αυτά τα Μηνύματα είναι να σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε.

Ποτέ μην αισθάνεστε, ως ο στρατός του Θεού, ότι δε θα είστε σε θέση να αντέξετε το κακό αυταρχικό καθεστώς, που σύντομα θα εμφανιστεί στον κόσμο.

Να θυμάστε πάντα τη δύναμη του Αγίου Ροζαρίου Μου.

Να θυμάστε πάντα ότι η δύναμη του Πατέρα Μου είναι η πιο ισχυρή δύναμη από όλες.

Δεν υπάρχει μια τέτοια ισχυρή δύναμη που μπορεί να νικήσει την πιο Ένδοξη Δύναμη του Θεού.

Όταν είσαι ένα αληθινό παιδί του Θεού, όταν έρθεις στον Πατέρα μέσω του ΥΙΟΥ Μου, θα είσαι προστατευμένος.

Ο φόβος προκαλείται από το άγνωστο, αλλά μπορεί επίσης να προκληθεί όταν η Αλήθεια αποκαλύπτεται.

Επιτρέψτε στις Χάρες που σας δίνονται μέσα από τις Προσευχές της Σταυροφορίας να σας δώσουν την ειρήνη του μυαλού και τη δύναμη της ψυχής στην πορεία για τη σωτηρία των ψυχών.

Όσο περισσότερες ψυχές θα μετανοήσουν – για την Αγάπη του ΥΙΟΥ Μου – τόσο ισχυρότερη θα είναι η Σταυροφορία σας.

Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον και να συμμετάσχετε στην προσευχή για να βοηθήσετε να σωθούν τα παιδιά του Θεού από τον αντίχριστο.

Προσευχηθείτε, προσευχηθείτε, προσευχηθείτε να είναι η κάθε ψυχή αρκετά γενναία για να απορρίψει το δηλητηριώδες σημάδι του.

Αποκάλυψα αυτές τις φρικαλεότητες στα μικρά παιδιά, τη Mελανία και το Mάξιμιν στο Λα Σαλέτ (La Salette), πριν από τόσο καιρό. Η ώρα της εκπλήρωσης αυτών των προφητειών θα έρθει σύντομα.

Σ’ αυτά τα παιδιά ειπώθηκε για τα κακά σχέδια και εκείνα δέχθηκαν ό, τι τους είπα. Τώρα εσείς, παιδιά, πρέπει να δεχτείτε ότι αυτά τα γεγονότα πρέπει να λάβουν χώρα.

Πρέπει να προσεύχεστε δυνατά για να μειώσετε και να μετριάσετε πολύ πόνο, που θα πρέπει να υποφέρει η ανθρωπότητα.

Να είστε γενναία παιδιά.

Εμπιστευθείτε στον ΥΙΟ Μου και αφήστε ΤΟΝ να σας καθοδηγήσει ελεύθερα, όπως πρέπει να το κάνει, έτσι ώστε οι ψυχές να μπορούν να σωθούν από τα νύχια του θηρίου.

Η αγαπημένη Μητέρα σας

Η Μητέρα της Σωτηρίας

02/06/2012 - Posted by | Uncategorized

Sorry, the comment form is closed at this time.

<span>%d</span> blogerów lubi to: