ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Μεγαλύτερη Πράξη του Θείου Ελέους στους Έσχατους Καιρούς

Σταυροφορία της Προσευχής (105) – Δώρο Μετάνοιας για άλλους

«Ω, αγαπητέ μου Ιησού,

με την αγάπη μου για ΣΕΝΑ,

ΣΕ παρακαλώ να αποδεχθείς την ψυχή μου, έτσι ώστε να είναι ενωμένη μαζί ΣΟΥ.

Πάρε την ψυχή μου και κάλυψέ την με το Άγιο Πνεύμα ΣΟΥ

και βοήθησέ με να σώσω μέσω αυτής της Προσευχής

Όλους αυτούς που συναντάω.

Κάλυψε την κάθε ψυχή που συναντάω

Με το Άγιο Έλεός ΣΟΥ

και χάρισε τους τη Σωτηρία, που χρειάζονται

για να εισέλθουν στη Βασιλεία ΣΟΥ.

Εισάκουσε τις Προσευχές μου.

Εισάκουσε τις παρακλήσεις μου και μέσω του Ελέους ΣΟΥ

σώσε τις ψυχές όλων των ανθρώπων.
Αμήν.»

23/04/2013 - Posted by | Σταυροφορία της Προσευχής

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogerów lubi to: